Ontwikkelaars willen om financiële redenen steeds hoger bouwen; de bevolking is tegen, wil in een dorp wonen. De gemeente wil ruimtelijk beleid opstellen en weten waar hoogteaccenten mogelijk zijn. Het advies in ‘Bodegraven Hogerop’ is om rekening te houden met de specifieke ruimtelijke karakteristieken van de locatie in de gemeente. Analyse van de stedenbouwkundige structuur levert 5 stedelijke zones met eigen architectonisch beeld, korrelgrootte, bouwhoogte en blokgrootte op. Bovendien heeft Bodegraven vanuit de wijde omgeving gezien een aantal totaal verschillende dorpsilhouetten. Aan de kant vanuit het Groene Hart is 4 bouwlagen het maximum. De bebouwing valt dat weg achter een groenrand en kerktoren, molen en watertoren blijven zichtbaar. In grote lijnen is de visie op hoger bouwen tweeledig met voor alle zones bepaalde gradaties. De zone aan de Oude Rijn moet een dorp moet blijven. Blijf hier contextueel en pandgewijs bouwen, met terughoudend kleurgebruik, zonder dichte wanden op begane grond en verticale gevelopbouw. De zone langs de A12 mag hoger gebouwd worden ( 5 a 6 lagen), met terughoudend kleurgebruik en reclame als onderdeel van de architectuur. Bodegraven blijft een dorp aan de Oude Rijn en wordt een stad aan de snelweg.

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven