Vibeke

Curiculum vitae van Vibeke Scheffener

Opleiding

2016 cursus ontwerpen met planten: combinaties, composities, dynamiek.
NVTL en Tuinen Mien Ruys, Dedemsvaart.

1972-1980 Landbouwuniversiteit Wageningen, Landschapsarchitectuur met stedelijke orientatie

1967-1972 HBS-B, Casimir Lyceum, Amstelveen

Werk

2006-heden: VS landschapsarchitectuur, Rotterdam

2002-2006: Royal Haskoning, Utrecht. Landschapsarchitect in groep Planvorming Stedelijk Gebied

1991-2002: Zandvoort Ordening & Advies, Rotterdam en Utrecht. Landschapsarchitect

1986-1991: Dienst Stadsontwikkeling en dS+V, Gemeente Rotterdam. respectievelijk staffunctionaris en buitenruimteontwerper

1980-1986: Secretarieafdeling Sport- en Recreatiezaken en Openbaar groen, Gemeente Rotterdam. Beleidsmedewerker

Nevenactiviteiten

2016-2020: tuinwerk-coordinator in Stadskruidentuin “Rotterdamse Munt”: zaaien, planten, wieden, snoeien, oogsten en presentatie werk (vrijwilliger)

2013/2015: Free-lance landschapsarchitect voor het Recreatieschap Rottemeren (o.a. inpassing A-16 door Lage Bergse Bos. integraal bosplan voor Heuvel B)

2011: Consulent Nieuwe Landgoederen en erven bij Stichting Dorp Stad en Land (Welstand Zuid-Holland en Zeeland)

2008: Free-lance ontwerper bij dS+V, Gemeente Rotterdam (Nieuwe Binnenweg, Rotte, Bospolder-Tussendijken)

2009/2010: Lezingen en voordrachten over Nieuwe Landgoederen aan Larenstein in Velp, de NVTL, Stichting Dorp Stad en Land en TU-Delft

2007/2008: Docent stedenbouw en landschapsarchitectuur aan Academie van Bouwkunst Amsterdam

1990-heden: bestuurslid van Stichting het Panorama voor internationale kennisuitwisseling tussen landschapsarchitecten o.a. door excursies (van New York tot Berlijn en Helsinki tot Florence) www.hetpanorama.nl

1992: jury Archiprix

1989/1990: secretaris 4-Grote Stedenoverleg

1989-1993: Docent stedelijk interieur en civiele techniek aan Academie van Bouwkunst Rotterdam

Prijzen

2012: 1e prijs inzending Landgoed Heidelust. Ideeenprijsvraag “Wegh der Weegen’ van Bond Heemschut. I.s.m. Mathieu Derckx.

1990: 1e prijs Landschaps- en inrichtingsplan Carribean Student Housing. Kingston, Jamaica.

1987: 3e prijs Ideeenprijsvraag Frederiksplein Amsterdam, I.s.m. Ronald Wilschut en Alma Kennis.

Publicaties
2019: boek: 45 nieuwe parken in Kopenhagen i.s.m. Alma Kennis. ISBN 978.90.825256.1.8. (1e druk juni 2019; 2e druk augustus 2019). Bestellen via e-mail.

2017: Vakblad Groen nr 6. Middeleeuws stadsplein wordt deze zomer COOL.

2016: Vakblad Groen nr 12. Parc des Buttes Chaumont est magnifique.

2016: Vakblad Groen nr 07-08. De meerwaarde van tijdelijke groene burgerinitiatieven (Rotterdamse Munt en Prinzessinnengarten) .

2016: boek: 25 nieuwe parken in Berlijn i.s.m. Alma Kennis. ISBN 978.90.825256.0.1. (1e druk mei 2016; 2e druk februari 2017; 3e druk december 2019). Bestellen via e-mail.

2015: Vakblad Groen nr 12. Park am Gleisdreieck in Berlijn, een park met twee snelheden. i.s.m. Alma Kennis.

2010: boek: Nieuwe Landgoederen State of the Art. I.s.m. Mathieu Derckx en Marinus Kooiman. Uitgeverij THOTH, Bussum
ISBN 978.90.6868.478.0. Niet meer leverbaar.

2009: Vakblad Groen nr 12. Over lanen en Nieuwe Landgoederen.

2009: Vakblad de Blauwe Kamer nr 6. Nieuwkomers in het landschap, het landgoed als ecologische opgave. Interview met Mathieu Derckx en Vibeke Scheffener door Mark Hendriks.

PROJECTEN  (selectie na 2000)

Erven en landgoederen

2020: ontwerp-advies Masterplan “Buitengoed Sandelingen”, H.I.Ambacht voor welstandsorg. Dorp, Stad en Land, Rotterdam.

2019/2020: concept beleidsnotitie ‘Nieuwe Landgoederen in Waalre”. I.s.m. welstandsorg. Dorp, Stad en Land, Rotterdam

2012: Erf in Oud Ade, particulier (uitgevoerd)

2011: Nieuw Landgoed Slingerland, concept. I.s.m. Joke Vos Architecten

2006: Historische moestuinen als inspiratie voor nieuwe stedelijke opgaven. Belvedereproject i.s.m. Land & Co, Wageningen

Beeldkwaliteitsplannen

2010: Wilheminapark e.o., Gemeente Oegstgeest

2003: ’s Heerenberg-centrum, Gemeente Bergh (incl stedenbouwkundig plan)

2002: Woningbouwlocatie NAM-De Eersteling, Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

2001: Kennemerstraatweg, Gemeente Heiloo

2001: Bedrijvenpark N201-Mijdrecht, Gemeente De Ronde Venen (incl stedenbouwkundig plan)

Structuurvisies en stedenbouw

2009: De Eng in Veen, ruimtelijke visie, Gemeente Aalburg en Woonlinie

2008: stedenbouwkundig concept Bospolder-Tussendijken, Gemeente Rotterdam, dS+V

2004: Bodegraven Hogerop ! Visie op hoger bouwen, Gemeente Bodegraven

2004: Watervisie voor het centrum, Gemeente Oosterhout

2001: Landschapsplan Distripark A12, Gemeente Waddinxveen

Inrichtingsplannen openbaar gebied

2021: Vergroening binnenstad Vlaardingen. I.s.m. Aksis atelier voor landschapsarchitectuur, Den Bosch

2014: Schetsontwerp inpassing A13/A16 in Lage Bergse Bos, I.s.m. Carole Sturkenboom voor Recreatieschap Rottemeren

2014: Integraal Bosontwerp Heuvel B in Hoge Bergse Bos voor Recreatieschap Rottemeren. I.s.m. Buiting Advies Natuur en Landschap (uitgevoerd)

2012: Over de Rand, visie op spelen in het Regentessekwartier Den Haag (prijsvraag Jantje Beton) I.s.m. Renee Santema en Marieke Tobias

2010: schetsontwerp Wilhemina square garden, Gemeente Oegstgeest

2010: schetsontwerp ecologische en recreatieve verbindingszone Goorloop, Gemeente Helmond en Waterschap aa en Maas. I.s.m. Aksis atelier voor landschapsarchitectuur

2009: Voorlopig Ontwerp zuidrand Rembrandtpark. Stadsdeel Slotervaart, Amsterdam (uitgevoerd)

2008: PVE Nieuwe Binnenweg, Gemeente Rotterdam, dS+V (uitgevoerd)

2007: Definitief Ontwerp Sierplein in Slotervaart, Amsterdam. I.s.m. Aksis atelier voor landschapsarchitectuur (uitgevoerd)

2007: Schetsontwerp lange lijnen Raamwerk Slotervaart, Amsterdam. I.s.m. Aksis atelier voor landschapsarchitectuur

2004: Berminrichtings- en beplantingsplan N470. Projectbureau N470 en Provincie Zuid-Holland (uitgevoerd)

2003: Schetsontwerp Kloosterpark ’s Heerenberg, Gemeente Bergh