Samenhang
Er is sprake van ruimtelijke kwaliteit wanneer een stadsbeeld rust uitstraalt. Ik streef daarom naar een visueel-ruimtelijke samenhang tussen het bebouwingsbeeld en de sfeer van de openbare ruimte.

Concept en detailuitwerking
Mijn ruimtelijke visies vertalen zich in aansprekende concepten. Ze worden gekenmerkt door een hoog ambitieniveau. De concepten komen in samenspraak met opdrachtgevers en betrokkenen tot stand waardoor wensen en budgetten zijn meegenomen. De visies kunnen worden uitgewerkt tot uitvoerbare ontwerpen. Een zorgvuldige detaillering vind ik essentieel voor een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam ontwerp.

Cultuurhistorie verweven met ontwerp
Een visie ontwikkelen zie ik nooit los van onderzoek. Uit de historische ontwikkeling van een gebied zijn karakteristieken af te leiden en worden nieuwe ontwikkelingen in hun context geplaatst. Hierdoor wordt nieuwe geschiedenis gemaakt.

Eenvoud en vanzelfsprekendheid
Ik maak op de locatie toegesneden, vanzelfsprekende en daardoor eenvoudige ontwerpen.