De behoefte aan een gezonde leefomgeving met voldoende recreatieve uitloopmogelijkheden bepaalt steeds meer waar bedrijven zich vestigen. Wil Rotterdam blijvend concurreren met andere stedelijke regio’s dan zal de beleving van rust en ruimte en een forse beteugeling van aan de huidige infrastructuur gerelateerde milieuoverlast bovenaan de agenda moeten staan. Wij vinden dat de huidige plannen voor de nieuwe A13-A16 verbinding in de toch al versnipperde noordrand van Rotterdam grote barrieres opwerpt. Een dijklichaam langs Hillegersberg, geluidwallen, geluidsschermen en ongelijkvloerse kruisingen veroorzaken  nog meer barrieres in een gebied met toch al een slechte ontsluitingssstructuur.  Naar ons idee is er al een goede oplossing in de maak voor de huidige infrastructurele knelpunten. Het  doortrekken van de A4! Hierdoor wordt het traject A16-A20 minder belast. De A20 zou zelfs geherprofileerd kunnen worden. En het aanleggen van het A16-A13 traject is niet meer nodig. Gebruik  het aldus vrijgespeelde tracé om een ‘Senic Drive’ om de stad te maken. Een prachtige weg op maaiveld met een ruim en groen profiel waar men op stadssnelheid kan genieten van uitzichten op Maas, Schieveensepolder, Bergse Bos etc. Plaatselijke knelpunten zoals in Terbregge en de Molenlaan kunnen hierdoor ontlast worden.  Een aanzet hiervoor is al aanwezig:  Boszoom, Kralingse Zoom, Abram van Rijckevorselweg, Maasboulevard, Boompjes, Westzeedijk, Vierhavenstraat en Matelingeweg zijn al heringericht tot Parkway. Na het aanvullend herinrichten van de Doenkade, de bocht om het Lage Bergse Bos langs de golfbaan en een tunnel onder de Rotte te verbinden met de Boszoom is de Scenic Drive rond.  De noordrand is beter ontsloten en de kwaliteit van de leefomgeving is verbeterd.

Opdrachtgever: eigen initiatief

I.s.m Hans Ophuis, NXT landscapes 
Besproken met Vereniging Deltametropool, 2012