Een voormalig agrarisch bedrijf krijgt een woonbestemming. Om het vigerende bestemmingsplan te kunnen wijzigen moet de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Dit gebeurt door een groot aantal schuren te verplaatsen c.q. te slopen. Er komt een voortuin omzoomd door hagen die aansluiten bij de dorpskarakteristiek. Twee bomen op de voorgrond naast de entree, kaderen een prachtig vergezicht over het veenweidelandschap in en enkele solitaire bomen zorgen voor een overgang naar het landschap en schaduw voor de paarden.

Opdrachtgever: particulier, 2012