Het ruimtelijk concept voor de dorpsuitbreiding sluit aan bij de structuur van het landschap. Zo ontstaat de beste ontsluitingssstructuur en kunnen veel groene kavelranden gehandhaafd blijven. Een blokvormige structuur aan de westzijde wordt door middel van een centrale pleinruimte verknoopt met een lineaire aan de oostzijde. Deze lineaire structuur biedt veel mogelijkheden voor nieuwe verbindingen met het oude dorp aan de oostzijde van de Eng. De nieuwe woonbuurt komt hierdoor niet op de tweede rang ‘achter’ de historische Grote straat te liggen. Achterkanten van de Grote straat worden bovendien aan het zich onttrokken. In de lineaire oost-west straten (de woningen liggen energiezuinig op de zon) liggen brede groenstroken met wadi’s in het verlengde van bestaande groene kavelranden. De kenmerkende blokverkaveling zorgt voor een robuuste schaal met woningen rond een buurtpark met speelveld. Vanuit het hart van de nieuwe woonbuurt heeft men uitzicht over de singel op de molen en vanuit een groene wigvormige ruimte op de kerk. De ruimtelijke structuur verknoopt de buurt optimaal met deze dorps-ikonen.  

opdrachtgevers: Gemeente Aalburg, woningcorporatie Woonlinie