De afgelopen tien jaar is een nieuw fenomeen verschenen in het Nederlandse landschap: het Nieuwe Landgoed. Specifiek rijksbeleid maakt de totstandkoming van Nieuwe Landgoederen mogelijk vanuit de doelstelling de aanleg van bos en ‘nieuwe natuur’ te stimuleren. Inmiddels zijn er enkele tientallen aangelegd, terwijl een veelvoud daarvan in ontwikkeling is. Nieuwe Landgoederen kunnen kwaliteiten aan het landschap toevoegen en het aanzien van het landelijk gebied ingrijpend beïnvloeden.
Het boek Nieuwe Landgoederen State of the Art biedt een overzicht van de eerste 24 gerealiseerde Nieuwe Landgoederen. Per project wordt het landgoedontwerp, de architectuur van de landhuizen, de manier waarop met cultuurhistorische waarden is omgegaan en de nieuw aangelegde natuur beschreven. Een gedegen analyse maakt de landgoederen vergelijkbaar op ruimtelijke kenmerken. Ook komen de overeenkomsten en verschillen met historische landgoederen aan bod. Op toegankelijke en eenvoudig toepasbare wijze zijn ruimtelijke kwaliteitscriteria en aanbevelingen opgesteld om te komen tot een aantrekkelijk en duurzaam landgoedontwerp. Dit kan nog niet gezegd worden van alle besproken projecten. Daarmee is het onderzoek relevant voor initiatiefnemers, beleidsmakers en ontwerpers van Nieuwe Landgoederen.

De publicatie Nieuwe Landgoederen ‘State of the Art’, geschreven door Mathieu Derckx, Marinus Kooiman en Vibeke Scheffener, is in januari 2010 gepresenteerd aan de Rijksadviseur voor het Landschap en verschenen bij Uitgeverij THOTH te Bussum. ISBN 978-90-6868-478-0.