Een onderzoek van Stichting de Gastvrije Aarde en Land & Co levert sleutelfactoren voor het in stand houden van historische moestuinen bij kastelen of landhuizen in Nederland. Aan het vervolgonderzoek in hoeverre de “oude” verhalen inspiratie bieden voor het ontwikkelen van nieuwe moestuinen in stedelijke context heb ik een bijdrage geleverd. Een van de conclusies is dat “de historische ommuurde moestuin” op allerlei schaalniveau’s inspiratie oplevert. Het zou in de eerste plaats kunnen worden toegepast om het planologische begrip “groene buffer” op een betekenisvolle en duurzame manier in te vullen met diverse functies in een groene omgeving. In de tweede plaats zouden een of meerdere centraal gelegen moestuin(en) tot ikoon van een nieuw te ontwikkelen “moeswoonwijk” gemaakt kunnen worden. In de derde plaats zouden er “woonmoeshoven” ontwikkeld kunnen worden als opvolger het 19e eeuwse “hofje”, als invulling van een patio in een gebouw of de binnenruimte van een woningblok.
Er ontstaat een meerwaarde bij een combinatie met bijvoorbeeld: educatie, spelen, winkels, tuincentrum, horeca, kunstzinnige instellingen en zorgcentra.

Opdrachtgever: Land & Co, Wageningen, 2006