Om ‘storende’ bedrijven in het buitengebied te saneren heeft de gemeente de provinciale richtlijnen opgenomen en aangepast in haar eigen ‘Beleidsnota Landgoederen’. Binnen dit kader hebben wij 3 ruimtelijke modellen gemaakt om in eerste instantie de planologische haalbaarheid van een ontwerp met woningclusters te onderzoeken.
Het gebied wordt ‘hersteld’. De afschermende coniferenhagen rondom de kavel verdwijnen. Open natuurlijk grasland en lange zichtlijnen komen terug. Er komen veel sloten en waterrrijke natuur. Een clustergewijze ontwikkeling van maximaal 6 schuurachtige woningen op een ‘compact erf’ achter de bestaande woning langs het oude ontginningsllint heeft onze voorkeur. Wandel en fietsroutes doorkruisen het gebied dat een hoge verblijfskwaliteit krijgt. Het Nieuwe Landgoed Slingerland kan een attractief knooppunt worden met museale referenties naar veen-afgravingen bij de voormalige turfhaven waar ook kanoverhuur e.d. zou kunnen plaatsvinden.  

Op eigen initiatief en in overleg met eigenaar; I.s.m Joke Vos architecten, Rotterdam