In hoeverre kunnen de sleutelfactoren om oude historische moestuinen in stand te houden, inspiratie bieden voor het ontwikkelen van nieuwe moestuinen bij hedendaagse stedelijke, groene of voedselvraagstukken?  De analyse van historische moestuinen levert een aantal overeenkomstige ruimtelijke kenmerken op die ook voor nieuwe moestuinen gelden. Deze gelden voor alle schaalniveau’s. Voor moestuinen in een stadspark, wijkpark of in een bouwblok.
beslotenheid: een muur of haag zorgt voor een warm microklimaat. Hierdoor is vroeger oogsten en het oogsten van een ruimer sortiment mogelijk. De beslotenheid versterkt bovendien het karakter van een bijzondere wereld.
water: is onmisbaar voor de vegetatie. Veel aandacht moet worden besteed aan waterberging en regenwateropvang. Het element water kan ook architectonisch uitgewerkt worden.
ontmoetingsruimte: de moestuin was een wandel- en ontmoetingsruimte. Ook een plek om de schoonheid van de natuur te leren kennen. Het kweken van bijzondere producten leverde vroeger, maar nog steeds  veel bewondering op.
functionele inrichting: in de moestuin gaat het met name om het nut. Een functionele indeling die rekening houdt met wisselteelt en zonnestand levert de beste oogsten.

I.s.m Land & Co, Wageningen