Door de bouw van het Andreas-ensemble wordt de stedenbouwkundige structuur in de omgeving van de Lelylaan ingrijpend gewijzigd. Door bureau Palmbout is hiervoor een ‘Raamwerk Lelylaan’ opgesteld. De geisoleerd liggende en barrierevormende werking van de Lelylaan op een dijk wordt ongedaan gemaakt door de nieuwbouw een entree aan de dijk te geven en een nieuwe noord-zuid verbinding aan te leggen. Voor de vier belangrijkste lange lijnen in dit projectgebied zijn door AKSIS en VS landschapsarchitectuur ontwerpen in hoofdlijnen gemaakt. Er wordt hierbij voortgebouwd op het AUP, het bomenstructuurplan Nieuw West en een bestaande analyse van de karakteristieke ‘bomentaal’ en sortiment in de tuinstad Nieuw West. Voor de lange lijnen zijn nieuwe straatprofielen ontworpen met richtlijnen voor bouwhoogte, verhardingsmateriaal en groensortiment. Er wordt meer relatie gelegd met aanwezige watergangen, er komen bredere trottoirs en het bomensortiment wordt aangepast aan de standplaats. I.s.m. Alma Kennis, Atelier voor landschapsarchitetuur, Den Bosch

Opdrachtgever: Stadsdeel Slotervaart, Amsterdam.