Voor het centrum van ‘s Heerenbergh is eerst een integraal Masterplan gemaakt. De kloostertuin is een van de vele deeluitwerkingen. Het klooster staat leeg en er zijn geen concrete toekomstige functies. De tuin is niet onderhouden en de beelden uit de ommegang zijn verdwenen.
Aan de zuidzijde gaat een dorpsuitbreiding het toekomstige kloosterpark inkaderen. De 19e eeuwse kloostertuin tuin met een ommegang, een grote vijver en monumentale laan zal als wijkpark het hart van de nieuwe woon­wijk vormen. Een nieuwe dwarsroute langs de binnenhof van het kloostergebouw zal het wijkpark begrenzen. De vijver wordt vergroot, een uitkijkheuvel wordt toegevoegd. De aanwezige relicten in de tuin worden hersteld (middeleeuwse muur, ommegang, bomen­laan). Een doolhof-speeltuin aan de zijde van de nieuwe woonwijk refereert aan oude kloostertuinen.

opdrachtgever: Gemeente Bergh, 2003