Er is weinig stedenbouwkundige en architectonische samenhang. Het centrum is nog niet af.  Materiaal- en kleurgebruik van de aanwezige bebouwing loopt sterk uiteen. Historische bebouwing is grotendeels verdwenen. Het centrum maakt een sombere indruk. Blinde gevels, donkere hoeken, restanten van een slootje en hoge snelwegmasten naast de geasfalteerde dorpsstraat. Voor de herinrichting van de openbare ruimte worden twee varianten voorgesteld. Eén opvallende basiskleur van debestrating en een ‘familie’ van straatmeubilair zal het beeld van de openbare ruimte gaan bepalen.

A. STREEKEIGEN ROOD
Een sterke kleur roodbruine straatbaksteen verlevendigt het centrum. Het is een streekeigen materiaal. Toepassing op rijweg en trottoir markeert het centrum in het gehele lint. Gebakken materiaal is kleurecht. Het straatmeubilair is tijdloos en modern met een licht zwierige vormgeving. Een zwarte coating sluit aan bij het bestaande straatmeubilair. De kleur wordt vanouds veel toepast in zwart geteerde bijgebouwen.

B. MODERN MET ALLURE
Klinkers met natuurstenen toplaag en hardsteenkleurige trottoirtegels geven het centrum een luxe allure. De aansluiting op grijze asfaltwegen en trotoirs met betontegels is in deze variant groter. Deze variant moet het hebben van de warme gloed van houten straatmeubilair-onderdelen en exotische kleinbladige en transparante boombeplanting. 

 opdrachtgever: gemeente Landsmeer