Voor Gemeente De Ronde Venen is een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de ontwikkeling vanb een hoogwaardig bedrijventerrein langs een nieuw trace van de N201. Het opvallende kantoorgebouw van Johnson Wax (architect Maaskant) uit de jaren 60, zal hierdoor niet meer zo manifest de entree tot Mijdrecht markeren. Maar door een grote waterpartij in de zichtlijn op het gebouw te leggen, blijft het ook in de toekomst goed zichtbaar. Het bedrijventerrein krijgt een hoogtepunt op de kop van het terrein langs de nieuwe provinciale weg.
Verschillende typen hoogwaardige bedrijven worden in deelgebieden bij elkaar geplaatst. Dit zorgt voor een samenhangend beeld. Er wordt overwegend op eigen terrein geparkeerd. Op veel plaatsen wordt een vaste rooilijn aangegeven. Langs de provinciale weg en in het park zijn slechts vrijstaande blokken in een groene context toegestaan.
In het beeldkwaliteitsplan worden voor de verschillende deelgebieden zoals de kop, rand, entree, middengebied, en park richtlijnen voor de architectonische vormgeving van de gebouwen, de erfgrenzen en het karakter van de openbare ruimte aangegeven.