VS Landschapsarchitectuur

Vibeke Scheffener van bureau VSlandschapsarchitectuur heeft veel ervaring met het ontwerpen van de openbare ruimte zoals straten, pleinen, parken en landschappen. Dat kan onder andere in de vorm van een visie, beeldkwaliteitsplan, schetsontwerp, voorlopig ontwerp en een definitief uitvoeringsgericht ontwerp. Ook voor particuliere erven of een tuin kan zij adviezen geven voor een andere indeling of nieuwe beplanting.

Bekijk projecten